Polling Places

List of Polling Places

Interactive Map of Polling Places. (Opens in a new window or downloads a file)

Local Government Elections:  5 May 2022
List of Polling Places

No.

Polling District No.

Ward Name

Polling Place

1

E01A

1-BARRAIGH AGUS BHATARSAIGH

Castlebay Fire Station

2

E01B

1-BARRAIGH AGUS BHATARSAIGH

Northbay Hall

3

E02A

2-UIBHIST A DEAS, ÈIRISGEIGH AGUS BEINN NA FOGHLA

Eriskay Community Centre

4

E02B

2- UIBHIST A DEAS, ÈIRISGEIGH AGUS BEINN NA FOGHLA

Southend Community Centre, Daliburgh

5

E02C

2- UIBHIST A DEAS, ÈIRISGEIGH AGUS BEINN NA FOGHLA

Stoneybridge Community Centre

6

E02D

2- UIBHIST A DEAS, ÈIRISGEIGH AGUS BEINN NA FOGHLA

Iochdar Community Hall

7

E02E

2- UIBHIST A DEAS, ÈIRISGEIGH AGUS BEINN NA FOGHLA

Drill Hall, Lionacleit

8

E02F

2- UIBHIST A DEAS, ÈIRISGEIGH AGUS BEINN NA FOGHLA

Balivanich Community Centre

9

E03A

3-UIBHIST A TUATH

Carinish Hall

10

E03B

3-UIBHIST A TUATH

Sgoil Uibhist a Tuath

11

E03C

3-UIBHIST A TUATH

Hosta Hall

12

E03D

3-UIBHIST A TUATH

Lochmaddy Community Centre

13

E03E

3-UIBHIST A TUATH

Berneray Community Centre

14

E04A

4-NA HEARADH

Leverburgh Village Hall

15

E04B

4-NA HEARADH

Tarbert Community Centre

16

E04C

4-NA HEARADH

Scalpay Community Centre

17

E05A

5-SGÌRE NAN LOCH

Gravir Free Church Hall

18

E05B 5-SGÌRE NAN LOCH

Balallan Old School

19

E05C

5-SGÌRE NAN LOCH

North Lochs Community Centre

20

E06A

6-SGÌR' ÙIGE AGUS CARLABHAGH

Breasclete Community Centre

21 E06B

6-SGÌR' ÙIGE AGUS CARLABHAGH

Carloway Care Unit

22

E06C

6-SGÌR' ÙIGE AGUS CARLABHAGH

Bernera Community Centre

23

E06D

6-SGÌR' ÙIGE AGUS CARLABHAGH

Uig Community Centre

24

E07A

7-AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Shawbost Old School

25

E07B

7-AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Grinneabhat (Bragar Old School)

26

E07C

7-AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Barvas Hall

27

E07D

7-AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Clan MacQuarrie Community Centre

28

E07E

7-AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Clan MacQuarrie Community Centre

29

E07F 7-AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Carthannas Charity Shop, Cross

30

E07G

7-AN TAOBH SIAR AGUS NIS

Spòrsnis

31 E08A

8-LOCH A TUATH

Tong Community Centre

32

E08B

8-LOCH A TUATH

Back Free Church Hall

33

E08C

8-LOCH A TUATH

Back Free Church Hall

34

E08D

8-LOCH A TUATH

Tolsta Community Development Ltd.

35

E09A

9-STEÒRNABHAGH A TUATH

Stornoway Bowling Club

36

E09B

9-STEÒRNABHAGH A TUATH

Grianan Day Centre

37

E09C 9-STEÒRNABHAGH A TUATH

The Ceilidh Hoose, Cearns

38

E09D 9-STEÒRNABHAGH A TUATH

Laxdale Hall

39

E10A

10-STEÒRNABHAGH A DEAS Stornoway Bowling Club

40

E10B

10-STEÒRNABHAGH A DEAS Council Offices, Sandwick Road

41

E10C

10-STEÒRNABHAGH A DEAS St Columba’s Church Hall

42

E10D

10-STEÒRNABHAGH A DEAS Sandwick Hall

43

E10E

10-STEÒRNABHAGH A DEAS Sandwick Hall

44

E11A

11- SGÌRE AN RUBHA Ionad Stoodie, Garrabost

45

E11B 11- SGÌRE AN RUBHA Ionad Stoodie, Garrabost

46

E11C 11- SGÌRE AN RUBHA Tiumpan Community Rooms