Coinneamhan Nan Comataidhean (17 – 19 Cèitean 2022)

Dimàirt 17 Cèitean 2022

Coinneamhan Nan Comataidhean
Uair Coinneamh Seòmar
10.30m Comhairle nan Eilean Siar (Coinneamh Reachdail) Seòmar na Comhairle
12.15f Comataidh Foghlam, Spòrs agus Seirbheisean Chloinne Seòmar na Comhairle
1.00f Lòn Seòmar-bidhe nam Ball
2.00f Comataidh Leasachadh Seasmhach Seòmar na Comhairle
2.45f Teatha/Cofaidh Seòmar-suidhe nam Ball
3.00f Comataidh Comhdhail is Bun-structar Seòmar na Comhairle
5.00f Dealbh Oifigeil nam Ball Seòmar-suidhe nam Ball

Diciadain 18 Cèitean 2022

Coinneamhan Nan Comataidhean
Uair Coinneamh Seòmar
10.00m Comhairle nan Eilean Siar Seòmar na Comhairle
12.00f Comataidh Poileasaidh agus Stòras Seòmar na Comhairle
1.00f Lòn Seòmar-bidhe nam Ball
2.00f Comataidh Sgrùdaidh Seòmar na Comhairle

Diardaoin 19 Cèitean 2022

Coinneamhan Nan Comataidhean
Uair Coinneamh Seòmar
9.00m Trèanadh Obair-dealbhaidh Seòmar Comataidh 3