Comataidh Leasachadh Seasmhach

Tasglann Chlaistinneach 2019

(Tha na faidhlichean uile ann an cruth 'mp3' mura h-eilear ag ràdh a chaochladh.)

4 An Dubhlachd 2019 (mp3 4.766MB)

19 An t-Ògmhios 2019 (mp3 12.984MB)

27 An Gearran 2019 (mp3 27.894MB)