Comataidh Choimhearsnachdan Is Thaigheadais

Tasglann Chlaistinneach 2019

(Tha na faidhlichean uile ann an cruth 'mp3' mura h-eilear ag ràdh a chaochladh.)

3 An Dubhlachd 2019 (mp3 63.992MB)

30 A' Ghiblean 2019 (mp3 59.510MB)