Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

1 Tubaist na h-Iolaire

Thadhal oileanaich Freya NicLeòid agus Katie NicAonghais air Sgoil Mhicneacail gus innse dha sgoilearan Eachdraidh air AS1 agus AS2 mun obair rannsachaidh a tha iad air a dhèanamh mu na ceanglaichean …