Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

2 e-Sgoil e-Cèilidh

Aig 2f an-diugh, bidh a’ chiad e-Cèilidh aig e-Sgoil airson cothrom a thoirt do sgoiltean air feadh nan Eilean Siar pàirt a ghabhail san aon thachartas. Bidh 10 mionaidean ann à Bàgh a’ Chaisteil, Lionacleit,…

4 Sustainable Development

Cllr Donald Crichton, Loch a Tuath, was elected Chairman of the Comhairle’s Sustainable Development Committee on Tuesday 16th May. Speaking after the Committee, Cllr. Crichton said:

“I want to thank colleagues…