Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

1 World Earth Hour 2018

Bidh a’ Chomhairle a’ gabhail pàirt ann am World Earth Hour airson an naoidheamh bliadhna ann an sreath.

An-uiridh ghabh còrr is 10 millean daoine ann am Breatainn, 172 dùthchannan, agus 7,000 bailtean…