Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

1 Clàradh Bun-sgoil

Clàradh Bun Sgoil: An Lùnastal 2020

Faodar clann a bhitheas ceithir bliadhna air 28 Gearran 2020 a chlàradh airson na sgoile.  Ma tha pàrantan airson an clann a chlàradh faodaidh iad sin a dhèanamh aig…

2 Clàradh Ro-sgoile

Clàradh Ro-Sgoile 2020/2021

Tha àitichean ro-sgoile a-nis rim faotainn airson seisean 2020/2021 do chloinn:

  • a tha 4 agus nach eil an-dràsta clàraichte le aonad ro-sgoile.
  • a bhitheas 3 bliadhna dh’aois…