Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

6 e-Sgoil e-Cèilidh

Aig 2f an-diugh, bidh a’ chiad e-Cèilidh aig e-Sgoil airson cothrom a thoirt do sgoiltean air feadh nan Eilean Siar pàirt a ghabhail san aon thachartas. Bidh 10 mionaidean ann à Bàgh a’ Chaisteil, Lionacleit,…

8 Sustainable Development

Cllr Donald Crichton, Loch a Tuath, was elected Chairman of the Comhairle’s Sustainable Development Committee on Tuesday 16th May. Speaking after the Committee, Cllr. Crichton said:

“I want to thank colleagues…

12 Sgoil an Rubha P1-3G

Sgoil an Rubha P1-3G visited the plant on Wednesday 30th March 2016. The group were given a brief talk about recycling before they had the opportunity to have a detailed look at the various pieces …