Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

4 Comhairle Sets Budget

Comhairle nan Eilean Siar set its budget for 2018/19 yesterday.

The Comhairle started considering its forward budget strategy in June 2017 when it created a budget Board, comprising Councillors from all…

8 Flybe Air Services

Following today’s announcements by Flybe regarding air services between both Stornoway - Glasgow and Stornoway – Aberdeen, Cllr Uisdean Robertson, Chairman of the Comhairle’s Transportation and Infrastructure…

11 Dìleab an t-Siorraidh

Tha e-Sgoil an sàs ann am pròiseact ùr, Dìleab an t-Siorraidh, a chaidh a stèidheachadh leis an t-Siorraidh Cailean Scott MacCoinnich mar thoradh air an ùidh mhòr a th’ aige gu pearsanta ann an Gàidhlig.