Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

3 Fuel Update

The multi-agency Emergency Planning Coordinating Group for the Western Isles, WIEPCG, met today at 11am to discuss the recent fuel shortage in the islands.

8 World Earth Hour 2018

Bidh a’ Chomhairle a’ gabhail pàirt ann am World Earth Hour airson an naoidheamh bliadhna ann an sreath.

An-uiridh ghabh còrr is 10 millean daoine ann am Breatainn, 172 dùthchannan, agus 7,000 bailtean…