Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

3 Flybe Air Services

Following today’s announcements by Flybe regarding air services between both Stornoway - Glasgow and Stornoway – Aberdeen, Cllr Uisdean Robertson, Chairman of the Comhairle’s Transportation and Infrastructure…

6 Dìleab an t-Siorraidh

Tha e-Sgoil an sàs ann am pròiseact ùr, Dìleab an t-Siorraidh, a chaidh a stèidheachadh leis an t-Siorraidh Cailean Scott MacCoinnich mar thoradh air an ùidh mhòr a th’ aige gu pearsanta ann an Gàidhlig.