Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

5 Call for New Ferries

The Chairman of Comhairle nan Eilean Siar’s Transportation and Infrastructure Committee has called on Transport Scotland to build two new ferries to improve capacity on west coast routes.

6 Service Redesign

Comhairle nan Eilean Siar is about to consider a radical programme of Service Redesign to take account of the enduring climate of financial austerity which threatens services. Service Redesign is on each…

11 Dìleab 2018

Tha planaichean a’ tighinn ri chèile airson consart Dìleab a tha a’ gabhail àite air feadh nan Eilean Siar san t-Samhain agus an Dùbhlachd 2018.