Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

[ DiCiadain, 01 dhen Dùbhlachd 2021 - DihAoine, 31 dhen Dùbhlachd 2021 ]

Duilleag 2 de 2

First Page Previous Page

2 Women into Politics

Comhairle nan Eilean Siar and Elect Her will run an online workshop to inform and encourage women in the Western Isles to stand in the upcoming Local Government elections in May 2022.

3 Saoghal na Cloinne Bige

Tha Comhairle nan Eilean Siar air leth toilichte fàilte a chur air Saoghal na Cloinne Bige.  Is e seo cruinneachadh de sia òrain fichead airson nan tràth bhliadhnaichean agus chaidh an coimiseanadh leis…

Duilleag 2 de 2

First Page Previous Page