Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

2 Clàradh Bun-sgoil

Clàradh Bun Sgoil: An Lùnastal 2020

Faodar clann a bhitheas ceithir bliadhna air 28 Gearran 2020 a chlàradh airson na sgoile.  Ma tha pàrantan airson an clann a chlàradh faodaidh iad sin a dhèanamh aig…

3 Clàradh Ro-sgoile

Clàradh Ro-Sgoile 2020/2021

Tha àitichean ro-sgoile a-nis rim faotainn airson seisean 2020/2021 do chloinn:

  • a tha 4 agus nach eil an-dràsta clàraichte le aonad ro-sgoile.
  • a bhitheas 3 bliadhna dh’aois…

12 The Show Must Go On!

70 Island pupils scheduled to appear at Celtic Connections on Friday night will be flown by Loganair following fears that ferries will not be running in time to get them to their appearance in Glasgow.