Naidheachd

(agus Duilleagan Sònraichte)

[ DiCiadain, 01 dhen Fhaoilleach 2020 - DihAoine, 31 dhen Fhaoilleach 2020 ]

5 Clàradh Bun-sgoil

Clàradh Bun Sgoil: An Lùnastal 2020

Faodar clann a bhitheas ceithir bliadhna air 28 Gearran 2020 a chlàradh airson na sgoile.  Ma tha pàrantan airson an clann a chlàradh faodaidh iad sin a dhèanamh aig…

6 Clàradh Ro-sgoile

Clàradh Ro-Sgoile 2020/2021

Tha àitichean ro-sgoile a-nis rim faotainn airson seisean 2020/2021 do chloinn:

  • a tha 4 agus nach eil an-dràsta clàraichte le aonad ro-sgoile.
  • a bhitheas 3 bliadhna dh’aois…
Next Page Last Page

Page 1 of 2