Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2018

Bidh Deasbad Nàiseanta nan Àrd-sgoiltean 2018 ri fhaicinn beò air-loidhne bho uair feasgar a-màireach, Dimàirt 6 Samhain, tro dhuilleag an Deasbaid air Facebook.

Chaidh an taghadh airson a’ chiad chuairt mar a leanas:

6mh Samhain 2018, Talla a’ Bhaile, Steòrnabhagh

1f

A          Sgoil Sir E Scott V Àrdsgoil Ualais

B          Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu V Àrdsgoil Mhicneacail B

C          Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig B V Àrdsgoil Mhalaig

D          Àrdsgoil Àrd nam Murchan V Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis A

 

6.30f

E          Àrdsgoil Gheàrrloch V Sgoil Bhàgh a Chaisteil

F          Àrdsgoil Phort Rìgh V Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis B

G          Àrdsgoil Lochabair V Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig A

H          Sgoil Mhicneacail A V Acadamaidh Inbhir Pheofharain