Polling Places

European Parliament Election - 23rd May 2019

European Parliament Election - 23rd May 2019 - Polling Places

No.

Polling District No.

Ward Name

Polling Place

1 E01A BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS Castlebay Fire Station
2 E01B BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS Northbay Hall
3 E01C BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS Eriskay Community Centre
4 E01D BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS Southend Community Centre, Daliburgh
5 E01E BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS Stoneybridge Community Centre
6 E01F BARRAIGH, BHATARSAIGH, EIRISGEIGH AGUS UIBHIST A DEAS Iochdar Community Hall
7 E02A BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH Drill Hall, Lionacleit
8 E02B BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH Balivanich Community Centre
9 E02C BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH Carinish Old School (Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath)
10 E02D BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH Sgoil Uibhist a Tuath, North Uist
11 E02E BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH Taigh Sgire Sholais, North Uist
12 E02F BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH Lochmaddy Community Centre
13 E02G BEINN NA FOGHLA AGUS UIBHIST A TUATH Berneray Community Centre
14 E03A NA HEARADH AGUS CEANN A DEAS NAN LOCH Leverburgh Village Hall
15 E03B NA HEARADH AGUS CEANN A DEAS NAN LOCH Council Offices, Tarbert
16 E03C NA HEARADH AGUS CEANN A DEAS NAN LOCH Scalpay Community Centre
17 E03D NA HEARADH AGUS CEANN A DEAS NAN LOCH Resource Centre, Kershader
18 E04A SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH Balallan Community Centre
19 E04B SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH North Lochs Community Centre
20 E04C SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH Breasclete Community Centre
21 E04D SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH Carloway Community Centre
22 E04E SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH Bernera Community Centre
23 E04F SGIR' UIGE AGUS CEANN A TUATH NAN LOCH Uig Community Centre
24 E05A SGIRE AN RUBHA Sandwick Hall
25 E05B SGIRE AN RUBHA Ionad Stoodie, Garrabost
26 E05C SGIRE AN RUBHA Ionad Stoodie, Garrabost
27 E05D SGIRE AN RUBHA Tiumpan Community Rooms
28 E06A STEÒRNABHAGH A DEAS Stornoway Bowling Club
29 E06B STEÒRNABHAGH A DEAS Council Offices, Sandwick Road
30 E06C STEÒRNABHAGH A DEAS St. Columba’s Church Hall
31 E06D STEÒRNABHAGH A DEAS Sandwick Hall
32 EO7A STEÒRNABHAGH A TUATH Stornoway Bowling Club
33 E07B STEÒRNABHAGH A TUATH Grianan Day Centre
34 E07C STEÒRNABHAGH A TUATH The Ceilidh Hoose, Cearns
35 E07D STEÒRNABHAGH A TUATH Laxdale Hall
36 E08A LOCH A TUATH Laxdale Hall
37 E08B LOCH A TUATH Tong Community Centre
38 E08C LOCH A TUATH Loch a Tuath Community Hut
39 E08D LOCH A TUATH Loch a Tuath Community Hut
40 E08E LOCH A TUATH Tolsta Community Development Ltd.
41 E09A AN TAOBH SIAR AGUS NIS Shawbost Old School
42 E09B AN TAOBH SIAR AGUS NIS Bragar Meeting House
43 E09C AN TAOBH SIAR AGUS NIS Barvas Hall
44 E09D AN TAOBH SIAR AGUS NIS Clan MacQuarrie Community Centre
45 E09E AN TAOBH SIAR AGUS NIS Clan MacQuarrie Community Centre
46 E09F AN TAOBH SIAR AGUS NIS Carthannas Charity Shop, Cross
47 E09G AN TAOBH SIAR AGUS NIS Spòrsnis