Local Government By-Election 2022

Ward 01 - Barraigh agus Bhatarsaigh

Ward 06 - Sgìr’ Ùige agus Carlabhagh